ޚަބަރު ފީތާ

އިތުރު ލުއި ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރެސް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އޮންނާނެ!

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 2:30 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ ލުއިތައް އިއުލާން ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް އެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު ބާއްވަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "އިތުރު ލުއި ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރެސް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އޮންނާނެ!"

  1. Risot thakugai masakkai kuraa meehun nah dheefai vanee raajjeyge ehen meehunah dhin vecsinaa thafaathu vecsinehthaa. thiyaee ragalhu insaafeh. gaanoonaai gavaaidhu emmenge machah hamahama vaane.

Comments are closed.