އައިއެންއޭ ގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ އިތުރައް ބޮޑުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލް ޖާގަ ބޮޑުކުރުމައްފަހު އެތަން މިއަދު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލް ޖާގަ ބޮޑުކުރުމައްފަހު އެތަން ހުޅުވައިދެއްވީ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެތަން ހުޅުވުމަށް މިއަދު ޓާމިނަލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާދިލް މޫސާ ވިދާޅުވީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ބާރު ބޮޑުވަމުން ދިއުމާއެކު އަލަށް ގެނެވުނު މި ބަދަލާއެކު ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގައިތުރަށް ބޮޑުވެ ފުޅާވެފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމައެކަނި މައި އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު އެކަންޏެއް ނޫންކަމަށާއި މިއާއެކު އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ވެސް މި ދަނީ ކުރަމުން،ކަމަށްވެސް އާދިލް މޫސާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ކުރިން ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގައި އިށީންދެ ތިބުމަށް ބެހެެއްޓިފައި ހުންނާނީ 90 ގޮނޑިކަމަށާއި މިހާރު އަލައް ގެނެވުނު މި ބަދަލާއެކު  އިތުރަށް 70 ގޮނޑި އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ވެއިޓިން އޭރިއާއަށް އިތުރު 50 ގޮނޑީގެ ޖާގަ ވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ އެތޭގައި ހިލޭ ވައިފައިގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމުގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކާއި ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރަން އަންނަ މީހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ޗެކިން ހެދުމަށް ކުރިން ހުރި އެއް ސެކިއުރިޓީ މެޝިން ވަނީ ދެ މެޝިނަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.