ޚަބަރު ފީތާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދާން ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިޔުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ކޯޓުން ބުނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ޚާއްސަ ޝަރީއަތްތައް އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާތަކުން އެދޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން މުރާޖައާކުރެވުނު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީންނާއި، ލީގަލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާ ގުޅިގެން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ދިވެހި ބަަހަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: