ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖޭގައި މެންޓަލް ހެލްތާއިގުޅޭ އެންމެފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ލޮކްޑައުންގައި ވަރަށް ގިނަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުނެފި އެވެ.

ދިވެހި ޗެނަލްގެ ހަވާސާ ޕްރްގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ “ދިރާސާ އިން އެލަރމިންގ” އިން ވަރަށް ގިނަ ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި މީހުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މެންޓަލް ހެލްތާއިގުޅޭ އެންމެފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންޓަލް ހެލްތަށް ގާނޫނުތައް ހަދާ، ސިޔާސަތު ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ހެދިފައި ނުވާތީ މެންޓަލް އިޝޫ އެންމެބޮޑަށް ދިމާވަނީ ކޮން ޖިންސަކަކަށް ކަން ބުނަން ދަތި ކަމަށް ވެސް އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މިފަދަ ދިރާސާއެއް ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

“އަންހެނުނަށް ނަފްސާނީ އެހީ ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. ކޮންމެ 3 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއް. ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރި ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާ އިރު، މާލެއިން މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރިނަމަވެސް އަތޮޅުތެރެއިން މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ސީދާ ލިބެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.” އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުންޏެވެ.

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
%d bloggers like this: