ޚަބަރު ފީތާ

ކަޝްމީރުގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ޖަންމު ކަޝްމީރުގެ އިންޑިއާ ފަޅީގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު ޖަންމު ފަޅީގައި ހުރި އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށެވެ. އެތަނަކީ އަސްކަރީ އެއާޕޯޓެކެވެ.

އިންޑިއާ އަސްކަރީއާއިން ބުނީ ހަމަލާތަށް ދީފައިވަނީ ކުޑަ ދެ ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެ ހަމަލާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ދެމީހަކަށެވެ. އަދި ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ އެ މަރުކަޒުގެ އިމާރާތަކަށެވެ.

 

އިންޑިއާއިން ބުނީ ހަމަލާ އައިސްފައިވަނީ ޕާކިސްތާން ބޯޑަރާއި ދިމާލުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޑްރޯންއެއްގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން އެ ގައުމަށް ހަލަމާދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިއަދު ޖަންމުގެ އެހެން ސަރަހައްދެއްގައި ބޮމެއް ހަރުކޮށްފައި އިންދަވެސް ފުލުހުން ހޯދާފައިވެ ވެއެވެ.

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑްރޯން ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމަކީ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
%d bloggers like this: