ޚަބަރު ފީތާ

ހއ. ދިއްދުއަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށް ކޮށްފި

ހއ. ދިއްދުއަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއި ކުރައްވާ އެރަށު ކައުންސިލަށް މިހާރުވަނީ ލިޔުން ފޮނުވާފަ އެވެ.

އެ ލިޔުމުގައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:10 އިން ފެށިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށް މޮނިޓަރިންނަށް ލާފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ނެވެ.

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ރަށެއް ގެނައުމުން ރަށުގައި ތިބި މީހުން ފުރައިގެން އެހެން ތަނަކަށް ދިއުމާއި އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނެތި ރަށަށް އެރުން މަނާ ވާނެ އެވެ.

މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން، ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: