ޚަބަރު ފީތާ

އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 30 މިލިއަނަށް އަރައިފި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 30 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާންމު ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 30,028,709 އަށް އަރާފައި އެވެ. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 390,660 އެވެ.

މިދިޔަ24 ގަޑިއިރަށް ބަލާއިރު އެ ގައުމުން 50,848 މީހުންނަށް ކޯވިޑް ޖެހިފައިވެ އެވެ. އަދި 1,358 މީހުން މަރުވެފައިވެ އެވެ.

އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ދީފައިވަނީ 28,994,855 މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ބަލިން ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ 68,817 މީހުންނެވެ.

ކޯވިޑް-19 ގައި އިންޑިއާ އަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި އޮތް ގައުމެވެ. މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ގައުމުން ކޯވިޑަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގުނަ މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޯވިޑް ހާލަތު މިމަހު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ އިރު އަނެއްކާ ކޯވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓު، ޑެލްޓާ ޕްލަސް އިންޑިއާގައި ފެތުރުމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: