ޚަބަރު ފީތާ

ކާފިއު ގަޑި އަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ކާފިއު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެެވެ.

އެގޮތުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކީ ކާފިއު ވަގުތަކީ ހަވީރު ހަތަރަކުން ފަތިހު ހަތަރަކަށް ކަމަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަނި ކަސްރަތު ކުރާ ފަރާތްތައް ފަތިހު 4 ން ހެނދުނު 8 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ހުއްދައެއް ނެތި ކަސްރަތަށް ނުކުމެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހެނދުނު 8 ގެ ފަހުން ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ މިހާރެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ހުއްދައާ އެކީގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރަން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައި ނުވިނަމަވެސް، މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ނުހަދާ (އެކަނި) ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސެލޫން އަދި ބޯކޮށާ ތަންތަން ހުޅުވާނީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވެސް ހުއްދަ ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓު އުސޫލުން ކާފިއު ނޫން ގަޑިތަކުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: