ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫރޯ 2020: ހޭނެތިގެން އެރިކްސަން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުމާއެކު މެޗު ހުއްޓާލައިފި

މިހާރު ކުޅެމުން ދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯލަ މެޗުގައި މިރޭ ކުޅެމުން ދިޔަ ޑެންމާކްގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރ ކްރިސްޓެން އެރިކްސަން ހޭނެތިގެން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ޑެންމާކާއި ފިންލެންޑް ކުޅެމުން ގެންދިޔަ މެޗު ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް ހުޢްޓާލައިފިއެވެ.

ކޯޕަންހޭގަންގެ ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމުގައި ދާދީ ދެންމެ އަކު ކުޅެމުން ދިޔަ މި މެޗުގައި އެރިކްސަން ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ހޭނެތިގެން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުނީ މެޗުގެ 43 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

އެރިކްސަން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުމާއި އެކު ރެފްރީ ވަގުތުން ކަށިގަނޑު ފުމެ މެޑިކަލް ސްޓާފުނަށް އިށާރާތް ކުރިތަން ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

ދަނޑު މަތީގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން އެރިކްސަން އަށް ސީޕީއާރް ދިންއިރު، އެއަށްފަހު އެރިކްސަން މިހާރު ވަނީ އެމަޖެންސީގައި އިތުރު ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ޔުއެފާއިން މެޗުން ކުރިޔަށް ނުގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު، މި މެޗު އަލުން ކުޅޭނީ ތޯ ނުވަތަ މިހާރު ހުއްޓާލި ހިސާބުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ތޯ ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

 

މެޗުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު ދެޓީމުން ކުރެެ އެއްތީމަކަށް ވެސް ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެރިކްސަންގެ ހާލަތު މިހާރު ރަގަނޅުކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: