ޚަބަރު ފީތާ

ނައިޖީރިއާގެ ރައީސްގެ ޓުވީޓެއް ޑިލީޓު ކޮށްލުމުން ރުޅިއައިސްގެން އެ ގައުމުން ޓުވިޓާ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ނައިޖީރިއާގައި ޓުވިޓާ ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށް އެ ނެތްވޯކް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

އެގައުމުން ޓުވިޓާ ދެކެ ރުޅިއައިސްފައި ވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އެ ގައުމުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބުހާރީ ކުރެއްވި ޓުވީޓުތަކެއް ޓުވިޓާއިން ޑިލީޓު ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ޓުވީޓު ޑިލީޓު ކުރުމަށް ފަހު ޓުވިޓާއިން ބުނީ ނައިޖިރީއާގެ ރައީސްގެ ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަ އެ ނެޓްވޯކްގެ އުސޫލުަތަކަށް ނުފެތޭ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ހިތް ހަމަނުޖެހިގެން ނައިޖީރީއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކަލްސާ އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓުވިޓާއިން އެ ގައުމުގައި ހިންގާ ގާނޫނާއި ހިލާފު ހަރަކާތްތައް ހިތްވަރު އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ

ރައީސް ބުހާރީގައި ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މިޒަމާނުގެ ޒުވާނުންނަށް ނަައިޖީރީއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދާއި އެއްޗެހި ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ކަންކަން އެނގޭނީ އެ ހަނގުރާމައިގަ 30 މަސްދުވަސްވަންދެން އުޅެފައިވާ އެމަނިކުފާނު ފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ބުހާރީގެ އެ ޓުވީޓަކީ 1967 ވަނަ އަހަރުން 1970 ވަނަ އަހަރަށް އެގައުމުގައި ކުރި ހަނގުރާމަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެއްވި ޓުވީޓެކެވެ. އެ ހަނގުރާމައިގަ އެއް މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން މަރާލާފައިވެ އެވެ.

ޓުވީޓާއިން ރައީސް ބުހާރީގެ ޓުވީޓު ޑިލީޓް ކުރީ ނައިޖީރީއާގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެކަން ޓުވިޓާއަށް ރިޕޯޓު ކުރުމުން ކަމަށްވެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: