ޚަބަރު ފީތާ

ޝާރުކް އާއި ގަދްރީ، ދެ މީހުންގެ ފޮޓޯ ކައިރިކޮށްލީމަ ޝާރުކްއަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެ!

އިބްރާހިމް ގަދްރީ --

ދުނިޔޭގައި ސިފަ އެއްގޮތް މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ.

ބައެއް ފަހަރު ސިފަ އެއްގޮތް ކަމުން އަސްލު މީހާ އޮޅޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސް އެބަހުއްޓެވެ. މިފަހަރުވެސް މިއީ އެކަހަލަ ކަމެކެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލް އަދި ކިންގް ހާން ޝާރުކް ހާން މިހާ ވައްތަރު މީހަކު އުޅެފާނެ ކަމަކަށް މީހުން ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އިބްރާހިމް ގަދްރީ ކިޔާ އެމިހާ ޝާރުކް ހާން އާއި ވަރަށް ވައްތަރެވެ.

ސިފަ އާއި އިސްކޮޅު އަދި ހަށިގަނޑު ޝާރުކް އާއި ވައްތަރު ކަމުން އޭނާ ދަނީ އޭގެ ފައިދާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޯދަމުންނެވެ. އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އިންސްޓަގްރާމްގައި ބުނެފައިވާ ގަދްރީގެ ޕޭޖުގައި ސާރުކް ހާން ފޮޓޯތަކަަށް ހުއްޓޭ ގޮތަށް ހުއްޓި. ހަމަ އެގޮތަށް ހެދުން އަޅައި ފޮޓޯ ނަގައި ކުދި ވީޑީއޯތައް ކުޅެ ޕޯސްޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ގަދްރީގެ މި މަސައްކަތަށް އެތައް ބަަކު ކޮމެންޓުކޮށް ތައުރީފުކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. ޝާރުކް ހާން އާއި ވައްތަރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތައް ފިޔަވާ އިތުރު ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައި ނުވާ ގަދްރީގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންްޓުގައި 45 ހާސް ފޮލޯވަރުން އެބަތިއްބެވެ.

ޝާރުކް ހާން އަކީ ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ފަންނާނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
31

ޚިޔާލު 1 on "ޝާރުކް އާއި ގަދްރީ، ދެ މީހުންގެ ފޮޓޯ ކައިރިކޮށްލީމަ ޝާރުކްއަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެ!"

  1. Mikahala thaakun thaaku nujehey khabaru meege kurin atoll news ga nujahaa
    Kuriyekey eh gothah beynuntheri muhimmu khabaru thah genesdheyne kamaj ummyd kuran..

Comments are closed.

%d bloggers like this: