ޚަބަރު ފީތާ

ފުލުހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކުރި މިސްބާހު ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ރަހުނުކޮށްފަ

ފުލުހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކުރި މިސްބާހު މުހައްމަދު ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ރަހުނުކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 11، ދުވަހުގެ ރޭ 10:13 ގައި ފްލައި ދުބާއީގެ ފްލައިޓުން ދުބާއީއަށް މިސްބާހް ފުރާފައިވާކަން އިމިގްރޭޝަންގެ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދުބާއީއަށް ގޮސްފައިވަނީ ސ. ހުޅުދޫ، ދޭލިޔާގެ، އިރުފާން ތަގިއްޔު އާއެކު ކަމަށެވެ.

ތަގިއްޔުއަކީ ޑިސެމްބަރު 08 2020 ވަނަ ދުވަހު “މަސްޖަރީ-2” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނީގައި ކަންޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް 72 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެެވެ.

އިރުފާން އާއި މިސްބާހް ދުބާއީއަށް ފުރުމަށްޓަކާ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ދިޔައީ 72 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު، އިރުފާން ދުއްވާ ކާރު (AB1B P1939) ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިރުފާން ވަނީ ނޮވެމްބަރު 22، 2020 ވަނަ ދުވަހު އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓުން އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ނަމަވެސް މިސްބާހް އައިސްފާ ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި، މިސްބާހް ނޮވެމްބަރު 23، 2020 ވަނަ ދުވަހު ފްލައި ދުބާއީގެ ފްލައިޓުން ދުބާއީ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދިޔަކަން ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިސްބާހް ޕާކިސްތާނަށް ގޮސްފައި ވަނީ، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި ވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ފައިސާގެ ކަންކަން ނިމެންދެން، އިރުފާން ތަގިއްޔުއަށް މަސްތުވާތަކެތި ފޮނުވާފައި ވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯކްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި “ގެރެންޓާ” އެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިރުފާންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމާ ފެބްރިއަރީ 03، 2021 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާ، ފެބްރުއަރީ 14، 2021 ގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި އިރުފާން އާއެކު ޖުމުލަ 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިސްބާހް ފުރާފައިވާ ތާރީހަކީ ނޮވެމްބަރު 19، 2020 ކަމަށް މީގެ ކުރިން ބުނެފާވަނީ އޭރު ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ކުށަކުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1