ޚަބަރު ފީތާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިން އޮތް މިންވަރަށް އިޔާދަ ވާނީ 2022 ގަ: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިން އޮތް މިންވަރަށް އިޔާދަ ވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ އެޗްއީއޯސީން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ދޮޅު މިލިއަނާ ގާތަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ކުރީން އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ ބާރަށް އިގުތިސޯދީ ދުވެލި ކުރި އަރާނެ ކަމަށެވެ.