ޚަބަރު ފީތާ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން ރަށްރަށަށް ސިއްހީ އާލާތް ފޮނުވުމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓްއޯ) އިން އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ސިއްހީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ބޭހާއި، މާސްކު، އަންގި އަދި ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

“މިއީ މާލެ ސަރަހައްދާއި އަތޮޅުތެރޭގައިވެސް މިދުވަސްވަރު ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ކުރަމުން އަންނަކަމެއް. އެގޮތުން މިއަދުވެސް ވާނީ ގއ. އަތޮޅަށް ސިއްހީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދީފަ. އަދި އިތުރު އަތޮޅުތަކަށް އެފަދަ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.” އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެދުމުގެ މަތިން އެސްޓީއޯގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަންވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ދަތިކަން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިރު، ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމް ކުރުމުގައިވެސް އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: