ޚަބަރު ފީތާ

މީރާގެ ޚިދުމަތްތައް އަންނަ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދޭނީ އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ޚިދުމަތްތައް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ8 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދޭނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މިގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތް ނުކުރާ މުއްދަތު އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރުމާއިގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުތަކުން ވެސް ޚިދުމަތް ނުދޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ނުދިނަސް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ޓެކުހާއި ފީތައް މީރާ ކަނެކްޓް އަދި ވާރުޕޭ މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް މީރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގުޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 2:00 އަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް ވެސް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

އެ އޮތީރޮޓީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 1415 އަށް ގުޅައިގެންނާއި، ވައިބަރ ނަންބަރު 9821415 އަށް މެސެޖު ކޮށްގެން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: