ޚަބަރު ފީތާ

ސިނާމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މެމްބަރު އާމިރަށް އަނިޔާވެ، ފަރުވާދެނީ

ސިނާމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އާމިރަށް އަނިޔާވެ، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ސިނާމާލެ ބްރިޖް މަތީގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އާމިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދާން ބްރިޖްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ގޮސް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އެ ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއަށް އަނިޔާ ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ހަވީރު 5:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: