ޚަބަރު ފީތާ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައި ނުވާނެ، އެކަމަށް ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެން: އީސަ

ފޮޓޯ: ސަން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ޖެހިފައި ނުވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުން އާންމުކުރި ހިޔާނާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އީސަގެ ނަންވެސްހިމެނޭއިރު، އީސަ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ޖެހިފައި ނުވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށާއި ދައުވާކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

“އަދަދު ނޫހުން” ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އިސަ ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ހިޔާނާތުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަދީބު އަތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އަމިއްލަ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކާ އަދީބުއާ ދެމެދު ހިނގާފައި އޮތް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް، ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އަމިއްލައަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަދީބާއެކު ހިންގާފައިވަނީ ސައްހަ ނޫން މުއާމަލާތެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މެމްމަބުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބު އިސްވެ ހުންނަވައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންތައް ދަނީ އެ ކަމަށް އިންކާރު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ލިސްޓުގެ ސައްހަ ކަމާ މެދު ވެސް ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައި ނުވާނެ، އެކަމަށް ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެން: އީސަ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.