ޚަބަރު ފީތާ

އަސްލު ޕީޕީއެމްއަކީ ރައީސް ޔާމީން ޗެއާކުރާ ޕީޕީއެމްކަމަށް އެމްޑީއޭއިން ބުނެފި.

 

ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ޚިޔާލުތަފާތު ވުންތަކެއް އުފެދި ޕީޕީއެމް ދެ ފެކްޝަނަށް ފަޅިވެފައިވާއިރު  އަސްލު ޕީޕީއެމްއަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ޕީޕީއެމް ކަމަށް ގަބޫލްމުރާކަމަށް އެމްޑީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ވިދާޅުވީ އެޕާޓީން މިހާރު ނިންމަފައިވަނީ އަސްލު ޕީޕީއެމްއަކީ ރައީސް ޔާމީންއާއެކު ކުރިއަށްދާން ފެކްޝަން ކަމަށް އެމްޑީއޭ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީއޭ އަބަދުވެސް ދެމިއޮނަނާނީ ރައީސް ޔާމީނާއެކުގައިކަމަށްވެސް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…..

 

Rate this post