ޚަބަރު ފީތާ

ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

އަލްގޯ ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މިއެޕްލިކޭޝަނަކީ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުން ތަޢާރަފްކުރި މި އެޕްލިކޭޝަނާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވީ މި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރާއިބެހޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނާއި ބެހޭގޮތުން އަލްގޯ ބްލޮކްސްގެ ސީއީއޯ ޙުސައިން ޝިމާޒު ވިދާޅުވީ މިއީ ހަމައެކަނި ޓިކެޓު ވިއްކާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ބޯޓް މެނޭޖްމެންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އުޅަނދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ތާވަލްކުރުމާއި މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމާއި ދަތުރުގެ ހިސާބުތައްވެސް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޯޓް ފަހަރު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް މި އެޕްލިކޭޝަންގައި މިހާރު ރެޖިސްޓްރީވެވޭނެ ކަމަށާއި ގޯލޯކާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ އެޕްލިކޭޝަން އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑައުންލޯޑުކޮށް، ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ  ބުނެފައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

6 ޚިޔާލުތައް ގައި "ގޯލޯކާ އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި"

 1. މުޙައްމަދު | މެއި 5, 2019 at 10:54 |

  ގޯލޯކާ އަކީ ކީއްކުރާ ބައެއް… ޓިކެޓިން ބައެއްތަ.. ލޯންޗު ދަތުރު ކުރާ ބައެއްތަ؟

 2. ޝަހީމު | މެއި 5, 2019 at 10:55 |

  އޮންލައިން ކޮށް ރަށަށް ޖައްސާލެވޭނެ މިހާރު

  • އެހެންތަ ތީ ސަޅިގޮތެއް.. މަ ނުޖެހޭނެ ދޯ ދެން ހޮޑުލަވާތީ ުޅޭކަށް ހެހެ

  • އަބްސީ | މެއި 5, 2019 at 12:13 |

   ކަލޯ ނެޓުން ރަށަށްދާން ތިއުޅެނީ ވަކި ހިސާބަކަށް ދާތަނުން ރޭންޖު ކެޓީމަޔޯ….. ކާށިދޫ ކަނޑުމެދަށް ވެއްޓޭނީ…. ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ ނެޓު ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނީ ތިކަމަށް

 3. ކައްޕި | މެއި 5, 2019 at 12:31 |

  ދެން ނުކެރޭނެ މަކަރު ހަދާހަަކަށް…….

 4. ޝަހީމު | މެއި 5, 2019 at 12:35 |

  އާން… ސޭޓުގެ އަންހެނުންގެ ފިރިމީހާގެ ވައިފް ވަރަށް އުފާވާނެ ޓްރާންސްޕޯޓް ކުރިއެރީމާ

Comments are closed.

%d bloggers like this: