ޚަބަރު ފީތާ

އެމްޑީޕީ އާއި މައުމޫންގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެއްވެ އަޑުއުފުލަމުން…

މޯލްޑިވިއަން ދިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި މައުމޫންގެ ސަޕޯޓަރުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެއްވެ ”މައުމޫން ޒިންދާބާދު“ ގޮވަމުންއެބަ ގެންދެއެވެ. ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން މިހާރުވެސް އެސަރަހައްދައް އެއްވެ އަޑުއުފުލަމުންގެންދާއިރު އެސަރަހައްދުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ތިބި އެސްއޯ ފުލުހުން ދަނީ އެތަނައް އެއްވެފައިތިބި މީހުން އެސަރަހައްދުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Rate this post