ޚަބަރު ފީތާ

އިބޫގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އީސީ އިން ޤަބޫލުކޮށް ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަނެ، ކެންޑިޑެންސީ ގަބޫލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިބޫގެ ކޭންޑިޑެސީ ފޯމް އެ ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަނެ، ކެންޑިޑެސީ ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިބޫ ވަނީ ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނު ދަތުރެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.

އިބޫގެ ކެންޑީޑެސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު އިބޫއާއި ފައިސަލް ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް 7 ފަރާތަކުން ފޯމު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

Rate this post