ޚަބަރު ފީތާ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ފައިސަލް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް (އިބޫ) ގެ ރަނިންގމޭޓަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފައިސަލް ރަނިންގމޭޓަަަަަަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ މިިިިރޭ ބޭއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 119 ވަނަ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ފައިސަލްއަށް 15 ވޯޓު ލިބިލެއްވި އިރު, އެންމެގާތުން ވާދަކުރެއްވި ޢަލީ ޙުސައިންއަށް ލިބިލެއްވީ 14 ވޯޓެވެ. އަދި ޑރ. ޙުސައިން ރަޟީދަށް 2 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު, އަމީނަށް ލިބިވަޑަައިގަތީ 9.ވޯޓެވެ.

Rate this post