ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ޕޯޗުގަލްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއަށް ސޮއިކުރީ 105 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރެއާލްއިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން މިގޮތަށް ނިންމީ ރޮނާލްޑޯ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. 105 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއަށް ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުވިއިރު، މިއީ އިޓަލީގެ ތާރީޚުގައިވެސް މި އަގުގައި ކުޅުންތެރިޔަކު އިޓަލީގެ ލީގަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރެއާލްއިން ރެނުނެ ބަޔާނުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ރެއާލްއަށް ހޯދާދީފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް އެ ކްލަބުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީއަށް ދާންނިންމާފައިވާއިރު، ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ޗުއްޓީގައި އާއިލާއާ އެކު ގްރީސްގައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ރައީސް އަންދްރޭ އެގްނެލީ ގްރީސް އަށް ގޮސްފައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލަން ރެއާލް އިން ނިންމިއިރު، އޭނާ ނެތްތަން ފޫބައްދަން މިފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން ރެއާލްއިން ފާރަލަމުން ގެންދަނީ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޭމާ އަދި ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެޑެން ހަޒާޑް ގެނައުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން 2009 ވަނަ އަހަރު ރެކޯޑް ފީއަކަށް ރެއާލް އަށް ބަދަލުވިއިރު އޭނާ ވަނީ ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި 9 އަހަރު އެކުލަބަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަދީފައެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ރެއާލް އަށް ކުޅެދިން 438 މެޗުގައި 451 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ސްޕެނިޝް ލީގު، ސްޕެނިޝް ކަޕް އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އަކީ ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ރޮނާލްޑޯއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަނީ މެސީއެވެ. އޭނާވެސް ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަސްފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.