ޚަބަރު ފީތާ

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒް 009

އެޓޯލް ނިއުސް ވޯލްޑްކަޕް ކުއިޒްގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނީ ކިތައް މެޗު؟

848 މެޗު

847 މެޗު

846 މެޗު

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ މިރޭ 00:00 އަށެވެ.

Rate this post