ޚަބަރު ފީތާ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވެމްކޯ އިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއް ބާއްވައިފި

މަސައްކަތްތެރިންގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވެމްކޯ އިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

”އިޙްތިރާމް“ މި ޝިޢާރުގެދަށުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ނާސްތާގެ މަޤުޞަދަކީ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީވެސް ޤަދަރުވެރި މަސައްކަތެއްކަމާއި ކޮންމެ މުއައްޒަފަކީވެސް މުހިންމު މުއައްޒަފެއްކަން ފާހަގަކުރުންކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުންޏެވެ.

މާލޭގެ ސިނާޢީ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ނާސްތާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާއިބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިޤް އިބްރާހިމްއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ވެމްކޯގެ މުއައްޒަފުންގެ 87 އިންސައްތައަކީ ދިވެހިންކަމަށްވުމަކީ ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީރުވަނީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެކަކުއަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

Rate this post