ޚަބަރު ފީތާ

ތުރުކީއިން ސީރިޔާއަށް އެންގަމާއި ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

A Turkish army tank moves toward the Syrian border, in Reyhanlı, Turkey, Thursday, Jan. 18, 2018. Turkey's Prime Minister Binali Yildirim on Thursday complained about inconsistent statements from the United States concerning the creation of a border security force in northern Syria, saying Washington has to put an end to the confusion and stand by Turkey. Turkey has reacted angrily to the U.S.-led coalition's plans to form a 30,000-strong Kurdish-led force, calling it an "army of terror" and vowing to crush it. (AP Photo)

ސޫރިޔާއާ ތުރުކީއާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރީގައިވާ އާފްރިން ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށަށް ތުރުކީގެ އެއްގަމާއި ވައިގެ ސިފައިން ޙަމަލާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އާފްރިންއަކީ ސޫރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީންްގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ވައިޕީޖީގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ރަށެއް. އާފްރިން އިން ވައިޕީޖީ ނެރެލުމަށް ’ އޮޕަރޭޝަން އޮލިވް ބްރާންޗް‘ ގެ ނަމުގައި ތުރުކީން އަސްކަރީ ކެމްޕޭނެއް ފެށީ އިއްޔެއެވެ.

ތުރުކީގެ ޤައުމީ ނިއުސް އޭޖެންސީއާ ޙަވާލާދީ އަލް އަރަބިއްޔާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ތުރުކީގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓުތަކުން ވަނީ ސީރިޔާގެ އުތުރުން ދެކުނަށް އޮންނަ ކުރުދިޝް މިލިޓަރީގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ މިލިޓަރީ އެއާޕޯޓަކަށް ބޮން އަޅާފައެވެ. ތުރުކީގެ ޖެޓްތަކުން ބޮން އަޅާފައި ވަނީ މަންނާޣް އެއާޕޯޓަށް ކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ތުރުކީގެ ވައިގެ ސިފައިިން އާފްރިންއަށް ބޮން އަޅަން ފެށުމާ އެކު ތުރުކީން މަދަދުދޭ ފްރީ ސީރިއަން އާމީ ( އެފްއެސްއޭ) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން މިހާރު ވަނީ އެރަށަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ފަށާފަ. އެފްއެސްއޭގެ އިތުރުން ތުރުކީގެ ބިމުގެ ލަޝްކަރުތައް ވެސް އެރަރަށް ދާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބިނާލޯ ޔިލްޑްރިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވައިޕީޖީއާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ހަމަލާދޭން އުޅެން ފެށުމުން އެމެރިކާއިން ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާފަ އަދި ރަޝިޔާއިން ވެސް ބުނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަމާ އަޅައި ނުލާނެ ކަމަށެވެ.

ތުރުކީން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ވައިޕީޖީއަކީ ތުރުކީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ކުރުދިސްތާން ވޯކާސް ޕާޓީ( ޕީކޭކޭ)އާ ގުޅިފައިވާ ޖަމާއަތެއް. ތުރުކީއާއި ސޫރިޔާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކޮންޓްރޯލް އެމީހުންނަށް ލިބުމަކީ އެގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Rate this post