ޚަބަރު ފީތާ

ހަމަ ހިޓާޗީ އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

File Photo

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހަމަ ހިޓާޗީ އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު 13 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން ލިބެން ހުރި އަގުތަކުގައި އިތުރު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ހަމަޔަށް އޭސީ ބައްލަވައިގަންނަވަން ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 12000 ބީޓީޔޫ އާއި 9000 ބީޓީޔޫގެ އޭސީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރަށް އަގު ހެޔޮ ކުރެވިފައެވެ.

ކުރިން 9000 ބީޓީޔޫ  އޭސީ އެގު -/9،340ރ ހުރިނަމަވެސް މިހާރު -/7،950ރ އަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި 12000 ބީޓީޔޫ އޭސީ ކުރިން -/11،295ރ ހުރިއިރު މިހާރު -/9،500ރ އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިޔެކޭ އެއްފަދައިން އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުން މުޅިން ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންސްޓަލޭޝަންގައި ބްރެކެޓް އަދި ބޭނުންވާ އިންސްޓަލޭޝަން މެޓީރިއަލްސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ހިޓާޗީ އޭސީއަށް 18 މަސްދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޭސީ ވޮރެންޓީ ލިބޭ ހަމައެކަނި ބްރޭންޑްއެވެ.

Rate this post