ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯ އިން ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯ އިން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ކުޑަކުރަން ނިންްމައިފިއެވެ. މިގޮތުން 18 ޖޫން 2017 އިން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 30 ލާރި އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 51 ލާރި ކުޑަކޮށް ބާޒާރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މިހާރު ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ލިބެން ހުންނަ އަގު:

ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް: 8.65/-

ޑީސަލް ލީޓަރެއް: 8.44/-

Rate this post