ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މަޣްރިބް ނަމާދުފަހުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދުޢާ ކުރުމާއި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ރައްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާއި ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތް ސާފުކުރުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުވެސް ވަނީ ފަސް ކޮށްފައެވެ.

 

Rate this post