ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖުނައިދު ޖަމްޝީދުވެސް ޕީކޭ661 ގައި

ދަޢުވަތުގެ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ޗިތުރަލް އަށް ދިޔަ މަޝްހޫރު ދާޢީ ޖުނައިދު ޖަމްޝީދު އާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ ވަނީ އިއްޔެ ވެއްޓުނު ފްލައިޓް ޕީކޭ 661 ގެ ޙާދިސާގައި އަވަހާރަ ވެފައެވެ.

މި ދަތުރުގައި ޖުނައިދުގެ އިތުރުން އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ނަހްޔާ ޖުނައިދު އާއި ތިން ދަރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ޖުނައިދު އުފަންވެފައި ވަނީ 3 ސެޕޓެންބަރި 1964 ގަ އެވެ. ޖުނައިދަކީ މިއުޒިކާއި އެކްޓު ކުރުމާއި ފެޝަންޑިޒައިނަރެއްގެ އިތުރުން ކުޅަދާނަ އިންޖީނިއަރެކެވެ. އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެވެނީ މުޅި ޕާކިސްތާނުގެ އެއިރު އެންމެ ކުޅަދާން އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުން ތެރިއަކީ ޖުނައިދުކަމެވެ.

އިޝްތިހާރު
junaid jamshed 1
ޖުނައިދު ޖަމްޝީދު އޭނާގެ ރައްޓެހިންތަކަކާއެކު ޗިތުރަލގައި

ޖުނައިދު ޖަމްޝީދަށް ﷲގެ ހިދާޔަތް ލިބުނީ 2004 ގައެވެ. ޖުނައިދު ވަނީ 2004 ގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ދޫކުރިކަންރަސްކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖުނައިދު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އިސްލާމް ދީނަށް މީހުން ވެއްދުމަށާއި ދީނި ގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށެވެ.ޝައިޠާނާގެ މަގު ދޫކޮށް ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެފައެވެ.

ee1 768x509

ދާދިފަހުން 2014 ގައި ޖުނައިދު ޢާންމު ކުރި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މީހުން މިއުޒިކާާއި ލަވައިގެ މައިދާނަށް ލެންބުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނިތީ ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާކަމަށައި އެކަމަށްޓަކައި މާފު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޖުނައިދު ޖަމްޝީދު ވަނީ ދައުވަތުގެ ވަރަށް ގިނަ މަދަހަ އަލްބަމުތަކެއްވެސް ނެރެފައެވެ.

ޖުނައިދު އެންމެ ފަހުން ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ނަސޭޙަތް ދީފައިވަނީ މަރުވުމާއި ދިރުއްވުމުގެ މައްޗަށެވެ.

މާތް ﷲ ޖުނައިދު ޖަމްޝިދުއަށާއި އެ ފްލައިޓުން މަރުވި އެންމެހާ މުސްލިމު ފުރާނަތަކަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ދަރަޖަ ދެއްވާށި.

އާމީން.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.