ޚަބަރު ފީތާ

ޕާކިސްތާންގެ ފްލައިޓެއް ގެއްލިއްޖެ

40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުނާ އެކު ދަތުރު ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ PK-116 ފްލައިޓް ޗިތުރާއިން ނައްޓާލީ 15:30 ގައެވެ. ޕައިލެޓާއި ޓަވަރާއި ދެމެދު ގުޅުން ކެނޑިފައިވަނީ ގައިގަޑަކަށް 16:22 ގަ އެވެ . މިކަމަ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާން އިންޓރނޭޝަނަލް އެއަރލައިންސް އިންވަނީ ސްޓޭޓް މަންޓެއް ނެރެފައެވެ. …

Rate this post