އައިޖީއެމްއެޗުން ނެފްރޮލޮޖީ އާއި ޔޫރޮލޮޖީ އާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އިން ނެފްރޮލޮޖީ އާއި ޔޫރޮލޮޖީ އާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 08:30ން ފެށިގެން 12:30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމު އޮތީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯކިޑް މާލަމުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އިންޑިއާގެ އެން.ޔޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މާލޭގެ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންވެސް ބައުވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިޝްތިހާރު

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް މިހާރުވެސް ވަރަށްބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ސިއްޙީ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޢަންމު ރައްޔިތުން ދެއްވާ ސަމާލުކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.