ޚަބަރު ފީތާ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ރޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިޚާބު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން މިހާރު ވަނީ އަލްޖަޒީރާ އިންނާއި ފޮކްސް ނިއުސް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ޓްރމަޕް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކުލިންޓަންގެ އަނބިކަނބަލުން ހިލަރީ ކުލިންޓަންއާ ވާދަކޮށެވެ.

clinton

އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓްގެ އަދަދު 276 އަށް މިހާރު އަރައިފިއެވެ. ހިލަރީ އަށް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވިފައި ވަނީ 218 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓެވެ.

ޓްރަމްއަކީ އުމުރުފުޅުން 13 އަހަރުގައި ނިއުޔޯކް މިލިޓަރީ އެކަޑަމީއިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާ އިން އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާ އިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީވެސް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

donald-trumpjpg-jpg-size-custom-crop-1086x754

ދުނިޔޭގެ 324 ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި ބޭފުޅާ އަދި އެމެރިކާގެ 156 ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި ބޭފުޅާކަމަށް ވާ ޓްރަމްއަކީ އުމުރުފުޅުން 13 އަހަރުގައި ނިއުޔޯކް މިލިޓަރީ އެކަޑަމީއިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާ އިން އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާ އިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީވެސް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެމެރިކާގައި އިއްޔެ އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ބަލިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވަނީ ގަބޫލު ކުރައްވާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޓްރަމްޕް އަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

Rate this post