ޚަބަރު ފީތާ

ޑޯޓްމަންޑު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވިއިރު ބަޔާން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަންޖެހިއްޖެ.

ޖަރުމަނު ބުންޑަސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވިއިރު ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ޑްރޯއަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ޑޯޓްމަންޑް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވީ ރަށުން ބޭރުގައި ހެމްބާގް އާއި ބައްދަލުކޮށް 2-5 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޑޯޓްމަންޑްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑުން މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފަސް ގޯލުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ އެޓީމުގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ޕިއެރޭ އެމެރިކް އޯބަމަޔަންއެވެ. އޭނާ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 4 ، 23 ، 27 ، 48 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި މެޗުގައި އޯބަމަޔަންގް ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު ޑޯޓްމަންޑްގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޑެމްބެލޭއެވެ.

pierre-emerick-aubameyang-borussia-dortmund-v-hamburg_1moqlhpamnftx1rm0dtxllrl08

މި މެޗުގައި ހެމްބާގްއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ގޯލް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނިކޮލައި މުލާއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޑޯޓްމުންޑް ވަނީ 18 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ 5 ވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެޓީމާ އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކޮލޯން އަށް ވެސް 18 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ޑޯޓްމުންޑް ފަސްވަނައަށް އެރީ ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

ޑޯޓްމުންޑް އަތުން ބަލިވި ހެންބާގް އޮތީ ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި ދެ ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

2613152_heroa

ބަޔާން މިޔުނިކް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމު އެއްވަރުވީ ހޮފެންހެއިމް އާއި ބައްދަލުކޮށް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލްޖަހާ ލީޑުނެގީ ހޮފެންހެއިމްއިންނެވެ. މި ގޯލް މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެމިރާބީއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ބަޔާންއިން ވަނީ، މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ގޯލަކީ ހޮފެންހެއިމްގެ ސްޓީވެން ޒުބާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެކެވެ.

hi-res-482a62c5566c85fcb6bd87f00bc795a6_crop_north

ދެ ޓީމުވެސް އެއްވަރެއްގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު ދެވަނަ ހާފްވެސް ނިމިގެންދިޔައީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު އެއްވެސް ޓީކަމަށް ގޯލެއް ނުޖެހިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެޓީމަށްވެސް ވަނީ ގޯލްޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބި ބޭނުންނުކުރެވި ބޭކާރުވެފައެވެ.

darmstadt-vs-bayern-munich

ރޭގެ މެޗުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް 24 ޕޮއިންޓާއެކީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އަދިވެސް އޮތީ ބަޔާންއެވެ. ލީގުގެ ދެވަނައިގައި 21 ޕޮއިންޓާއެކީ ލެއިޕްޒިގްއެވެ.

Rate this post