ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ “އޮމިކްރޮން” ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އިން ބުނެފައި ވަނީ، އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައި ވަނީ މި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި، މިއީ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ކަން ދެނެގަނެވިފައި ވަނީ ޖިނޮމިކް ސީކުއެންސިންގ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……..

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: