ޚަބަރު ފީތާ

ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ “އޮމިކްރޮން” ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އިން ބުނެފައި ވަނީ، އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައި ވަނީ މި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި، މިއީ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ކަން ދެނެގަނެވިފައި ވަނީ ޖިނޮމިކް ސީކުއެންސިންގ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……..

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

2 ޚިޔާލުތައް ގައި "ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ"

  1. އޮމިކުރޮން ލައިގެން ……

  2. ނިއުވޯލްޑް އޯޑަރ | ޑިސެމްބަރ 6, 2021 at 10:36 |

    ޑެލްޓާ، އެޕިސިލަން، ޒެޓާ، އެޓާ، ތެޓާ،ލޮޓާ،ކައްޕާ، ލަމްބާޑާ، މޫ،ނޫ،އޮމިކުރޮން،ޕައި،ހޯ،ސިގްމާ،ތައު، އަޕްސިލަން،ޕީ،ޗީ، އޮމެގާ، މީހުސްވެސް މިލ ވޯލްޑް އޯޑަރ އަށް ރެޑީކޮށްފައި ހުރި ވޭރިއެންޓް ތައް.

Comments are closed.

%d bloggers like this: