ޚަބަރު ފީތާ

ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރަކީ ކޮވިޑް މަރެއް ނޫން، އިހުމާލުވި ކަމުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކެއް

ޑރ. ޢަބްދުއްސަމަދް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ގދ. ތިނަދޫއިން މިއަދު މަރުވި ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 16 ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެހެންކަމުން އެމަރަކީ ކޮވިޑް މަރެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު ކުއްޖާގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުން އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މީޑިއާއަކަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ކުއްޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭރަށް ހިންގާތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅާފައި އެކަން އެންގި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގީ ލޮނުޕެކެޓު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ހާލު ދެރަވާން ފެށީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، ހާލު ދެރަވާން ފެށުމުން ވަގުތުން އެމްބިއުލަންސަށް ގުޅުމުން އެމްބިއުލަންސް އައިސްފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގަޑިއިރު ފަހުން ކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ކުއްޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑީހައިޑްރޭޓް ވެފައިވި ނަމަވެސް އައި.ވީ ވެސް ނުގުޅާ ކަމަށާއި، އޮކްސިޖަން ދޭން ފެށީ ކުއްޖާގެ ހަރަކާތް ނެތެން ފެށުމުން ކަމަށް ވެސް އާއިލާގެ ފަރާތުން “ދެން” އަށް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

ކުއްޖާގެ މަރުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލު އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު މިމައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރު ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގައި، ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުއްޖާ މަރުވެފައި ވަނީ މިއަދު ފަތިހު ފަހެއް ޖަހާކަންހާއިރު ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3
%d bloggers like this: