ކާށިދޫ ކަނޑަށް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކާށިދޫ ކަނޑަށް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ބުނެފައި ވަނީ، މާލެއިން ފުރައިގެން ބ. އަތޮޅަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ކުރި ދޯންޏަކުން ކާށިދޫއާއި 6 ނޯޓިކަލްމޭލު ބޭރުން މީހަކު މޫދަށް ވެއްޓިގެން، އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މޫދަށް ވެއްޓިފައި ވަނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އެމީހާ މޫދަށް ވެއްޓުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 11:00 ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެމީހާ ދަތުރުކުރީ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައެވެ.

ހާދިސާ ދިމާވިއިރު އެމީހާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި އަޅި ކުލައިގެ ޓްރެކްސޫޓެއް ކަމަށް ވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.