ޚަބަރު ފީތާ

ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސައިޑް ވޯކް ހެދުމުގެ %25 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ.ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސައިޑް ވޯކް ހެދުމުގެ %25 މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އާރް ޑީ ސީ އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަށާ ގަޓަރު ވަޅުލުމުގެ %50 މަސައްކަތްވެސް ނިމފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަ ކުރެއެވެ.

އާރް ޑީސީން އިން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ އެތައް މަޝަރޫޢުއެއް ހިނގަމުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: