ޚަބަރު ފީތާ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ”ވީކްއެންޑް ވިތު އެމް.އެން.ޑީއެފް“ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމް.އެން.ޑި.އެފް އިން އެމް.ޓި.ސީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ”ވީކްއެންޑް ވިތު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް“ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ 17 ސެޕްޓްންބަރު 2021ވީ ހުކުރުދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެއްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި 30 އަންހެން ބައިވެރިން އަދި 30 ފިރިހެން ބައިވެރިން، ޖުމްލަ 60 ބައިވެރިން ބަވެރިވެފައިވެ އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޓިސީސީ ގެ މުވައްޒަމުންނަށް އެމް އެންޑީ އެފްގެ ޔުނިފޯމުގައި ވަރަށް ތަފާތު ތަޖްރިބާތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ހާމަ ކުރެއެވެ. އެއްގަމާ ގަނޑުގައި ތަފާތު ހުނަރުވެރި ޓްރެއިނިންގ ތަކެއް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.