ޚަބަރު ފީތާ

މިއަހަރު މަަސްވެރިންގެ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރަނީ ކ. ގާފަރުގައި

2021 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރާ 41 ވަނަ މަސްވރިންގެ ދުވަހުގެ އިހުތިފާލުތައް މާލެ އަތޮޅު ގާފަރުގައި ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ކ. ގާފަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ކައިރި ސަރަހައްދެއްގައި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

މި ސަބަބާހުރެ އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކ.ގާފަރުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގާފަރު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުގަ އެވެ.

2020 ގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މަދުކޮށް ވަރޗުވަލް ކޮށެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: