ޚަބަރު ފީތާ

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ

ޔުނައިޓެދް ނޭޝަންސް ޓޫރިޒމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ)ގެ ކޮމިޝަން ފޮރ ސައިތި އޭޝިއާ (CSA) 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯގެ ސްޗުއަޓަރީ އޯރގަންސް އަދި ސަބްސިޑަރީ ބިޑީއަށް ވަނީީ ޤައުމުތައް ހޮވާފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލް އެސަމްންލީގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަޤާމަށް އިންޑިއާ އަދި ލްރެޑެންޝިއަލްސް ކޮމިޓީއަށް ބުޓާން ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައިތު އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެގްޒެހެޓިވް ކައުންސިލްގެ 2 ގޮނޑިއަށް އީރާން އަދި އިންޑިއާ ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ.

ސައުތު އޭޝިއާގެ7 ޤައުމަކުން 25 ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ މިނިސްޓަރރ ފޮރ ޓޫރިޒަމް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރީޖަނަލް ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރިޔާސަތަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިންތިޚާބުކޮށް، ވައިސް ޗެއަރގެ މަޤާމަށް ބަންގްލަދޭޝް އަދި އީރާން ވަނީ އައްޔަނު ކޮއްފަ އެވެ.

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: