މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމާލައިފި.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ކުރާމަސައްކަތުގެ ދަށުން ހޭންޑްބޯލް ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 02 ސެޕްޓްންބަރު 2021 ގައި ފެށި ކޯސް ނިންނާލައިފި އެވެ.

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް، ބ. ދަރވަންދދޫ ކައުންސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އާ ގުޅިގެން ގެންދިޔަ ކޯހެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ބ.އަތޮޅުގެ6 ރަށަކުން 33 ބައިވެރިން، އަންހެން23 ބައިވެރިންނާއި 10 ފިރިހެން ބައިވެރިން ބައިވެރިވި މި ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 23 ބައިވެރިންނެވެ.

8 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިކޯހުގައި ކިވައިދެއްވީ އިބްރާހީމް ހައިޝަމް ޢަބްދުﷲ އާއި ޢަބްދުﷲ ސަމީރެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.