ޚަބަރު ފީތާ

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމުން އެމެރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓީ އޭނާާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލިކަން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ވަނީ މީޑިއާގައި ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލީ ވަގުތީ ގޮތުން މަސްދުވަހަށް ކަމަށެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމުން އޭނާ ވަނީ މިއަދު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިން ސުރެ ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ތަފާތު ކަންކަން ފެނިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ދުވަހު މަޖިލިސް ކުރާ ގޭކައިރީގައި އޮށޯވެގެން މުޒާހަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އަދި އިއްޔެ ވަނީ މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގޭ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ބޮޑު ބަޔާނެއް އިއްވަވާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry