ޚަބަރު ފީތާ

މަސްއޫދަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މިހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ދިއެފްއެމްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މަސްއޫދު ހިލްމީ އަށް ދަގަނޑުބުރިއަކުން ހަމަލާދިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

ލ. ފޮނަދޫގައި ދިރިއުޅުއްވާ މަސްއޫދަށް ހަމަލާ ދިނީ އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކު ސައިކަލުގައި ވަޑައިގެންނަވަނިކޮށް އިއްޔެރޭ9:00 ހާއިރު އެވެ. މި މައްސަލައިގަ ހަމަ އެރޭ ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

މިއަދު ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ހަތް ދުވަސް ޖަހައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގަ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ދަގަނޑުބުރިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން35 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފޮނަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry