ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސް އިންޑޮނީޝިއާގައި 600 އަށްވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް އޭޝިއާގެ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑޮނީޝިއާގައި600 އަށްވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ޖުމްލަ640 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން347 ޑޮކްޓަރުންނަކީ އާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ކަމަށާއި284 ޑޮކްޓަރުންނަކީ އެކި ބަލިތަކުގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މަރުވި ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން83 ޕަސެންޓު މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ

އެންމެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން މަރުވީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހު199 ޑޮކްޓަރަކު މަރުވެފައިވާ އިރު ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ޖެހިފައިވަނީ އިންޑޮނީޝިއާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓެވެ.

މަރުވި ޑޮކްޓަރުންނަކީ އިރުމަތީ ޖާވާ އާއި މެދުތެރޭ ޖާވާގެ އިތުރުން ވެެރިރަށް ޖަކާޓާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.