މުޝީ ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ކުޑަކުދިންގެ ކާތަކެތި އެޅުމަށް ހާއްސަ ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ކާތަކެތި އެޅުމަށް ހާއްސަ “މުޝީ” ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ބޭނުން ނުކުރަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި އެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މި ބްރޭންޑުގެ ތަކެތިން ކާބޯތަކެއްޗަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެންވެ އަންގާފައިވަނީ “މުށީ” ބްރޭންޑްގެ ސިލިކޯން ސަކްޝަން ޕްލޭޓާއި ސިލިކޯން ސެނެޕް ކަޕް ނުވިއްކުމަށާއި، ކާބޯތަކެތި އެޅުމަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ މި ބާވަތް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫރަޕްގެ ރެޕިޑް އެލާމް ސިސްޓަމް ފޯ ފުޑް އެންޑް ފީޑް އިން އެ އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އެލާޓާއި ގުޅިގެން މި އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން މި ބްރޭންޑްގެ އެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.