ޚަބަރު ފީތާ

ޖޫން މަހު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މުދަލުގެ ސީއެފްސީ އަގު 44 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ފާއިތުވި ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު، 44 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ފާއިތުވި ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު، 59 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 156 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 247 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، ޗައިނާ، އަދި ސިންގަޕޯރ އެވެ.

އޮމާން އިން 490 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، ޗައިނާ އިން 391 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޯރ އިން 354 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: