އީދު ބަންދަށްފަހު ސިނޯފާމް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒު މިއަދު ޖަހަން ފަށަނީ!

އީދު ބަންދަށްފަހު ސިނޯފާމް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒު މިއަދު ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ސިނޯފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭނީ ހަމައެކަނި ސެނެހިޔާއިން ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖަހާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން 11:00 އަށް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ސިނޯފާމް ވެކްސިންގެ 200،000 ޑޯޒް ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިތުރު 300،000 ޑޯޒް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި ޖަހަމުންދަނީ ސިނޯފާމް، އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި ފައިޒާ ވެކްސިނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.