ކުލަބު ވެލެންސިއާއިން ވެސް ބައްސާމްއަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާ، ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ތާއީދުކުރަން ކްލަބް ވެލެންސިއާއިން ވެސް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން ކުލަބު ވެލެންސިއާއިން ބުނީ މި އިންތިހާބުގައި ބައްސާމްއަށާއި އޭނާގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކުލަބުން ބައްސާމްއަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމީ އޭނާއަކީ ވެލެންސިއާ ހިންގުމުގައި މީގެކުރިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ކުލަބު ވެލެންސިއާއިން ބައްސާމް އަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ވެސް ވަނީ ބައްސާމްއަށް ތާއީދުކުރަން އިއްޔެ ނިންމާފައެވެ.

މިމަހުގެ 20 ގައި ބާއްވާ އެފްއޭއެމްއިން ރައީސަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ބައްސާމުއާއި ވާދަކުރާނީ އަހުމަތު ތޯރިގު (ޓޮމް) އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގައި ބައްސާމްއާއި ޓޮމްގެ އެކްސްކޯ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން މިހާރު ވަނީ މިކަން ގަބޫލުކޮށްފައެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އާ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ޖެހިފައިވަނީ އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯގައި ހިމެނޭ ފަސް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެން ޓޮމްގެ ރައީސްކަން ގެއްލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.