ހަފުތާއަކު 2 ފްލައިޓާއެކު އެއަރ އިންޑިއާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ!

ހަފުތާއަކު 2 ފްލައިޓާއެކު އެއަރ އިންޑިއާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުމްބާއީއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފްލައިޓު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެއަރ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމުން ނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ލުއިތައް ދިނުމާ އެކު އެއަރ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރަން މިވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ފަހުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި އެއްގައުމަކީ ވެސް އިންޑިއާ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.